Σε συνέχεια των έξι προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων συνεδρίων, το 2019 ο ΣΕΒΕ διοργάνωσε το EXPORT SUMMIT VII με θέμα “Fostering Maritime Economy”.

Στόχος του EXPORT SUMMIT VII αποτέλεσε η ανάπτυξη της διασύνδεσης της ναυτιλίας και των συναφών κλάδων με την ελληνική βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η θεματολογία του κάλυψε πολλές πτυχές της θαλάσσιας οικονομίας (ναυτιλία σε όλες τις μορφές της, ναυτιλιακό εξοπλισμό, τεχνολογία, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) ώστε να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση και να γίνει αντιληπτή η τεράστια δυναμική και προοπτική ανάπτυξης παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με προορισμό την παγκόσμια ναυτιλία και τη θάλασσα ευρύτερα.

Διαβάστε ΕΔΩ ή κατεβάστε από ΕΔΩ
τα Highlights του Συνεδρίου με τα βασικά σημεία της εισήγησης κάθε ομιλητή.