Δεδομένου ότι το διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα μεταλλάσσεται διαρκώς και o ανταγωνισμός εντείνεται ακατάπαυστα, οι Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να έχουν καθολική “ενσυναίσθηση” της πραγματικότητας. Ο σύγχρονος εξαγωγέας πρέπει να διαθέτει αυξημένη “αντίληψη” για τις ευκαιρίες που δύνανται να αξιοποιήσει και “επίγνωση” των προβλημάτων με τα οποία θα τεθεί αντιμέτωπος. Πρέπει να είναι “αφυπνισμένος” για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και παράλληλα να κάνει ενέργειες για την ενίσχυση της “αναγνωρισιμότητας” των προϊόντων και των υπηρεσιών του, ενώ απαραίτητη είναι και η “ευαισθητοποίηση” σε ζητήματα πράσινης επιχειρηματικότητας και κυκλικής οικονομίας.

Το 8ο Export Summit θα προβληθεί live από την online πλατφόρμα LiveOn, εδώ

Το 8ο Export Summit θα εστιάσει στις διαστάσεις του διεθνούς επιχειρείν που πρέπει να λάβει υπόψη ένας εξαγωγέας, ώστε να αναπτύξει στρατηγικά την εξωστρέφειά του, ενώ οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα αφορούν τομείς όπως: Financial Product Awareness, Export Credit Insurance Awareness, Digital Transformation Awareness, International Development Awareness, Global Networking & Synergy Awareness, Corporate Governance – Succession – Family Business Awareness, Global Branding Awareness, Green Sustainability Awareness, Logistics awareness and Trade Policy Awareness.