Σε συνέχεια των έξι προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων συνεδρίων, φέτος ο ΣΕΒΕ διοργάνωσε το EXPORT SUMMIT VII με θέμα “Fostering Maritime Economy”.

Η κυριαρχία της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ο κύκλος εργασιών της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακού εξοπλισμού και η εξέχουσα θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη την επιλογή του θέματος του EXPORT SUMMIT VII.

Tο φετινό συνέδριο έχει στόχο την ανάπτυξη της διασύνδεσης της ναυτιλίας και των συναφών κλάδων με την ελληνική βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύψει πολλές πτυχές της θαλάσσιας οικονομίας (ναυτιλία σε όλες τις μορφές της, ναυτιλιακό εξοπλισμό, τεχνολογία, παροχή υπηρεσιών, κλπ.) έτσι ώστε να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση και να γίνει αντιληπτή η τεράστια δυναμική και προοπτική ανάπτυξης παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με προορισμό την παγκόσμια ναυτιλία και τη θάλασσα ευρύτερα.

Διαβάστε ΕΔΩ ή κατεβάστε από ΕΔΩ
τα Highlights του Συνεδρίου με τα βασικά σημεία της εισήγησης κάθε ομιλητή.


Following the six previous events, the theme of this year’s summit was “Fostering Maritime Economy”.

The dominance of maritime freight transport, the turnover of the global maritime equipment market and the prominent position of Greek shipping internationally make it very important and timely to choose the subject of the EXPORT SUMMIT VII .

The Summit will cover the majority of the maritime economy aspects  (shipping, shipping equipment, technology, fisheries, the environment, certification services, education, etc) so as to present the current situation and to see the enormous dynamic and prospect of developing product and service delivery to global shipping and the sea at large.